Tương lai

thiếu tướng không nghĩ gả

tác giả: Lục Di

thể loại: đam mỹ, tương lai, ABO, sinh tử, trọng sinh, 1×1, HE.

tiểu nhân ngư liên hôn kí

Tác giả: Tâm Duyệt Tương Tri.

Thể loại: tinh tế ngọt văn huyền huyễn thần quái, đoản văn, tương lai, sinh tử, 1 x1, HE.

ta không làm người nữa.

tác giả: Tửu Hỉ.

thể loại: đam mỹ, tinh tế, trùng tộc, 1×1, ngọt sủng, HE.

sau khi bị tra tôi nhặt về tôn nghiêm alpha.

tác giả: Hải Tảo Đại Vương

Thể loại: đam mỹ, tương lai, 1×1, song khiết, sinh tử, HE.

Tộc trưởng phu nhân quốc sắc thiên hương

tác giả: Công Tử Tầm Hoan.

thể loại: đam mỹ, tương lai, ngọt, hào môn, 1×1, HE.