[edit hoàn] Xuyên về dị thế làm địa chủ.

Xuyên về dị thế làm địa chủ.

tác giả: Ngũ đóa vân.

thể loại: đam mỹ, sinh tử, cổ trang, xuyên không, làm ruộng, 1×1, HE.

bản raw: hoàn.

bản edit: 77 chương.

Văn án.

Tiểu ca nhi Vạn gia từ nhỏ đã bị tên lưu manh trong thôn nhớ thương, nhưng người trong thôn đều hiểu được, La Thông là hy vọng hão huyền, nào biết vì một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà Vạn Xuân Phong trước đây thấy La Thông tránh còn không kịp lại có một ngày cùng hắn thân thiết! mà La Thông kia thật sự đã cưới được người về nhà, chỉ là La Thông làm sao lại không hề giống như trước kia?

Nội dung: cuộc sống bình dân, xuyên việt, làm ruộng.

Diễn viên chính: Vạn Xuân Phong, La Thông/ phối hợp diễn: cơ bản không quan trọng/ cái khác: dị thế, sinh tử.

chương1

chương2

chương3

chương4

chương5

chương6

chương7

chương8

chương9

chương10

chương11

chương12

chương13

chương14

chương15

chương16

chương17

chương18

chương19

chương20

chương21

chương 22

chương23

chương24

chương25

chương26

chương27

chương28

chương29

chương 30

chương 31

chương32

chương33

chương34

chương35

chương36

chương37

chương38

chương39

chương40

chương41

chương42

chương43

chương44

chương45

chương46

chương47

chương48

chương49

chương50

chương51

chương52

chương53

chương54

chương55

chương56

chương57

chương58

chương 59

chương60

chương61

chương62

chương63

chương64

chương65

chương66

chương67

chương 68

chương69

chương70

chương71

chương72

chương73

chương74

chương75

chương76

chương77(hoàn)

11 Trả lời “[edit hoàn] Xuyên về dị thế làm địa chủ.

Leave a Reply