[edit] Xuyên về dị thế làm địa chủ.

Xuyên về dị thế làm địa chủ.

tác giả: Ngũ đóa vân.

thể loại: đam mỹ, sinh tử, cổ trang, xuyên không, làm ruộng, 1×1, HE.

bản raw: hoàn.

bản edit: 77 chương.

Văn án.

Tiểu ca nhi Vạn gia từ nhỏ đã bị tên lưu manh trong thôn nhớ thương, nhưng người trong thôn đều hiểu được, La Thông là hy vọng hão huyền, nào biết vì một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà Vạn Xuân Phong trước đây thấy La Thông tránh còn không kịp lại có một ngày cùng hắn thân thiết! mà La Thông kia thật sự đã cưới được người về nhà, chỉ là La Thông làm sao lại không hề giống như trước kia?

Nội dung: cuộc sống bình dân, xuyên việt, làm ruộng.

Diễn viên chính: Vạn Xuân Phong, La Thông/ phối hợp diễn: cơ bản không quan trọng/ cái khác: dị thế, sinh tử.

chương1

chương2

chương3

chương4

chương5

chương6

chương7

chương8

chương9

chương10

chương11

chương12

chương13

chương14

chương15

chương16

chương17

chương18

chương19

chương20

chương21

chương 22

chương23

chương24

chương25

chương26

chương27

chương28

chương29

chương 30

chương 31

Gửi phản hồi