Cổ trang

tức phụ ngận hung tàn

tác giả: Lãnh Hoa Điềm Điềm

thể loại: cổ trang, đam mỹ, xuyên không, sinh tử, 1×1, HE

trọng sinh chi dị thế điền viên kí.

tác giả: hoa lạc khuynh ngữ

thế loại: cổ trang, đam mỹ, xuyên không, sinh tử, chủng điển văn, 1×1, HE.

trọng sinh chi hoàn khố

Tác giả: thảo tửu đích khiếu hoa tử

thể loại: cổ đại, đam mỹ, trọng sinh, cung đình hầu tước, 1×1, HE.

quả nhân có tật

Tác giả: Chi diêm mạt trà

thể loại: cổ đại, đam mỹ, cung đình, 1×1, nhẹ nhàng, HE.

xuyên về dị thế làm địa chủ

tác giả: Ngũ đóa vân

thể loại: cổ đại, đam mỹ, xuyên không, làm ruộng, sinh tử, 1×1, HE.

thật sự không thể ăn đuôi sao?

tác giả: Thả Phất.

thể loại: cổ đại, đam mỹ, cung đình, huyền huyễn, sinh tử, 1×1, HE.

thừa tướng hoài long chủng

tác giả: Tiểu Văn Đán.

thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình hầu tức, sinh tử, 1×1, HE.